Bertil Vallien arbetar gärna med teman. Sentenser som kan inleda ett händelseförlopp…