Chrissie Lundström arbetar i ett gränsland mellan teater, bildkonst och skulptur.