Ett nytt givande samarbete är på gång med Rune Deltner som målar fantastiska akvareller i gränslandet mellan abstrakt och föreställande 🤩👍😎