Eva Rex etsningar tar form i hemmet i Helsingborg där hon trycker sina plåtar.