Irene Lagerbergs bilder är koloristiska med klara starka färger, hennes stolar har personlighet och skildrar olika skeenden i livet