Konstverk

 

Annatopia är en plats för överlappningar. En plats där linjer, perspektiv, tid och dimensioner möts, korsar, öppnar och skymmer varandra. Med en tunn linje fångar jag vad jag ser. Jag följer linjen, vänder rummet ut och in och det välbekanta återuppstår i nya skepnader. Idémässigt är jag inspirerad av min egen vardag i kombination med essän "Heterotopia, om andra platser" av Michel Foucault. Han beskriver och identifierar ”andra platser” genom att använda ett antal principer.
Annatopia utvecklar egna topografiska principer, som jag använder för att skapa nya rum.

Den första principen är Annalysen. En enkel studie av ett specifikt rum, som kräver tid, närvaro, papper och en penna. Du tittar, sätter pennan mot pappret och följer linjen. Handen följer ögat. Med linjen ringar du in dig själv. Du upptäcker var du befinner dig.

Den andra principen handlar om att finna rummets Annatomi. Processen som inleddes i annalysen går vidare, söker de inre strukturerna i sin strävan att få platsen att expandera.

Den tredje principen, den Annakroniska, är ett samtidigt rum. Här finns samtidigt lager från nu, då och framtiden. Ibland återvänder du till en plats du inte känner igen. Ibland känner du inte igen dig själv där du är.

Den fjärde principen är Annalogica, vilket inte bara är motsatsen till det digitala. Här visas alla vinklar i samma ögonblick. Genom att långsamt vrida huvudet runt i rummet, komprimeras perspektivet och gränserna flyter.

Annagrammet, den femte principen, liknar Utopia. Du kan se det, men det finns inte egentligen. Såsom i en spegel. Det är där, men inte där. Annagrammet erbjuder dig all möjlig läsning.

6: e principen, det Annarkistiska rummet följer inte några regler. Det följer bara linjen. Det definierar sig själv.

7:e principen: En Annan historia är blandad med verkligheten. Den kan vara tillfällig eller permanent och kan sträcka tillfälligheten in i permanensen och vice versa. Formen är fri, tiden flyter. Synen mångfaldigas.

Annarchiv är en samling av ett antal annatopiska rum.

Annadvent är en adventskalender. Varje dag i under december 2018 öppnades ett nytt fönster till en ny verklighet.

UTBILDNING
99-00 Pilotkurs konst och forskning, (40p), Konsthögskolan Valand, Göteborg
-98 Interaktiva Medier, (20p), DI, Sthlm
88-92 Statens Kunstak. skulptur, Oslo
86-88 Nordiska Konstskolan, Kokkola

SEPARATUTSTÄLLNINGAR
-19 Annatopia, Galleri Ping-Pong, Malmö Föreställningen om Sveriges trädgård (m. Gertrud Alfredsson) Ronneby konsthall
Vidare tid, vidare rum, (m. Lena Ignestam) KONSTEN, HBG konstförening
-18 Annarchiv, Stadshuset, Laholm
-16 Föreställningar (m. Gertrud Alfredsson) Malmö Konsthall
-14 Fågelvägen, Karlskrona Konsthall.
Trampa vatten, Galleri Rostrum
-10 Vägg i vägg, Dunkers Kulturhus
3 plan, KF Aura, Krognoshuset, Lund
-07 En dag möter jag mig på tröskeln, Cirkulationscentralen, Malmö
Om den ordlösa kommunikationen mellan djur och människor II, Karlskrona Konsth.
-06 Om den ordlösa kommunikationen mellan djur och människor I, Konstfrämjandet, Malmö
-03 Västergatan 16, Galerie Rose Marie, Malmö
-02 Worldx2, Skånes Konstförening, Malmö
-01 Worldx2, Kulturcentrum Ronneby, Kulturhuset, Sthlm. On the line, Subbau, Göteborg
-99 Watt, (med Carin Ellberg) Galerie Alexandra von Scholz, Berlin
A moving memorial, Künstlerhaus Bethanien, Berlin
-98 My Home is not a House, Galleri Rostrum
-96 Curriculum vitae, Lund Art Gallery
5 KonstHistorier, Karlskrona Konsthall
...c/o...,TRAFFIC, Malmö, Sweden
-95 Incognito, F-rummet, Malmö Konstmuseum,
Incognito, Kunsthalle Moabit, Berlin
-94 The Artist at work, Galleri UKS, Oslo, Galleri Skånes Konst, Malmö
-93 Är det tåget som går eller är det tiden, Kulturcentrum, Ronneby

GRUPPUTSTÄLLNINGAR & PROJEKT (urval)
18-19 CPH Flip book nest Köpenhamn, Malmö, Bergen
17-18 ArtMoney Nord
-17 BIG DRAW/Konstitutet, workshop Malmöfestivalen
-14 Telling all about it, Blekinge Museum, Karlskrona
-13 Telling the Baltic, Kaliningrad, Ryssland, Kunsthalle Rostock, Klaipeda
To Reveal, Remember and Expose, projekt m. Srishti School of Art, Mediating Modernity in the 21ST Century, Bangalore, Indien.
-12 Telling the Baltic, Blekinge Museum, Karlskrona, CCA Laznia, Gdansk, Polen
-10 DK/SE Konstfrämjandet, Malmö
-08 LIPF08,International Photo Festival in Lianzhou, Kina
-06 Razem/Tillsammans, Teatr Otwarty, Szczecin, Polen
-01 "Changes Possible", Kiel, Tyskland
Omstilling" Jyväskylä Art Museum, Finland
"Between pop and politics", the Pinapple at Re.projects space, Stroud, U.K,
-00 "Where did you find me? "Incubator, London, James Hockey Gallery, Farnham
99-00 Worldx2, projekt m. Michel Thomas
-99 ”projections”, David Pestorius Project
”the Reflecting Surface”, Färgfabriken
Fotogalerie Wien, Österrike
-97 Sculpture.Projects in Münster (w .Elin Wikström), Tyskland

OFFENTLIG GESTALTNING (genomförda uppdrag)
-18 Glänningesjö Förskola, Laholm
-17 Pär Lagerqvistskolan, Växjö kommun
-16 Diamantens förskola, Tollarp, Kristianstad
-12 Pålsjöhemmet, Helsingborg
-11 Hermodsdalsskolan, Malmö
-11 Huddinge Sjukhus, Stockholm
-09 Paradisgaraget, Örnsköldsvik
-07 Hagaskolan, Sundsvall
-01 Kunskapscentrum, Nättraby, Karlskrona

ARBETE
11-18 Lektor i fri konst, inriktning rumslig gestaltning, K3, Malmö Universitet
05-10 Gästlärare Rumslig gestaltning Malmö Högskola
99-01 Forskare (konst & nya medier) Interaktiva Institutet, Stockholm/Malmö

STIPENDIER
-08 2-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden
-04 Sparbanskstiftelsen Skånes Konststipendium
-02 2-årigt arbetsstip. Konstnärsnämnden
-99 Ellen Trotzig-stipendiet,
-99 Stiftelsen Framtidens Kultur
-98-99 IASPIS ateljéstipendium, Künstlerhaus Bethanien, Berlin
-96 Malmö Stads Kulturstipendium
-95 1-årigt arbetsstip. Konstnärsnämnden
-94 Statens Kunstnerstipendium Norge,
-94 SixtenErikssons stipendium
87,88,93 Karlskrona Kommuns Kulturstipendium.

REPRESENTERAD
Statens Konstråd, Malmö Konstmuseum, Region Skåne , Karlskrona Kommun, Hässleholms Kommun , Folkets Hus och Parker , Bygdegårdarnas Riksförbund, Westfählisches Landesmuseum, Münster