Konstverk

 

Bilder som ligger på gränsen mellan dröm och verklighet. Visuella illusioner som gör anspråk på att tillhöra verkligheten….det är Annas fotografiska uttryckssätt.

Ansel Adams sa en gång: ”Art implies control of reality, for reality itself possesses no sense of the aesthetic. Photography becomes art when certain controls are applied.”

I mitt fotograferande vill jag skapa en bro mellan illusion och verklighet. Mina verk består oftast av två eller flera enskilda fotografier som jag kombinerar för att skapa ett konstverk. Som fotografiska skulpturer som befinner sig i gränslandet mellan verklighet och min egen personliga uppfattning. Som en poet som ständigt letar efter den perfekta formuleringen .....

Att arbeta digitalt gör det möjligt för mig att snabbt förflytta mig i olika riktningar, att leka med idéer och slutligen komponera den färdiga bilden. Ungefär som DNA, har varje liten pixel ett unikt ursprung men när jag lägger dem i lager på lager skapas en helhet och något helt nytt tar form.  Valet av motiv hämtar jag från min omgivning, intresset för skönhet och känslomässiga yttringar.

Anna är född 1981 och har sin hemvist och sitt arbete som fotograf i Las Vegas och Stockholm. Innan Anna övergick till sitt konstnärskap studerade hon företagsekonomi och marknadsföring.