Konstverk

 

Annika Wessmark är född 1962 i Sundsvall men bor numera i Kil norr om Karlstad. Hon är medlem i KRO.

Annika har sedan unga år uttryckt sig genom konstnärliga skapande men valde rent yrkesmässigt att utbilda sig till tandläkare. Dock har hennes dåliga rygg skapat problem för henne och hon bytte under ett flertal år tandläkarborren mot ett jobb som kulturkommunikatör inom en kommun. Efter en flytt till Värmland är hon åter i yrket som tandläkare och som utredningstandläkare inom Region Värmlands centrum för patientsäkerhet. Denna tjänst är på halvtid så det konstnärliga arbetet tar en stor plats i hennes liv. Annika och hennes make, som är heltidskonstnär, bor sedan fyra år tillbaka i en gammal skola där de gamla klassrummen fungerar som ateljéer.

Annika har alltid haft ett behov av att utforska olika material och tekniker. Under flera år har hon målat samt skapat i lera på helg- och kvällskurser. Hon har även gått kurs i konstnärlig utveckling på högskola.

Under åren har Annika deltagit i ett flertal konstnärliga evenemang, haft egna separatutställningar samt blivit uttagen till jurybedömda utställningar främst i Sverige.

Den konstnärliga utvecklingen för Annika har gått från att måla realism till att uttrycka sig mer fritt och naivistiskt tillbaka till fotorealistisk stil för att åter bli mer fri i sin stil: "Jag behöver få variera mig, måste få känna mig fri inom konsten någonting som den akademiska världen inte kan bidrar i samma utsträckning med". Ett motivval som hon dock återkommer till är porträttet: "Jag fascineras av att måla av något levande, få möta någons blick. Jag är en tillbakadragen person, ibland mot min egen önskan, så kanske porträttmåleriet får mig att känna mig mindre ensam".