Konstverk

 

Fanny är född 1993 och bosatt i Stockholm. Fanny blev uppmärksammad efter hennes första separatutställning, Lär mig leva, på Länsmuseet i Gävle 2019. Utställningens tematik kretsade kring en nära anhörigs psykiska sjukdom och självmord. 

Fannys konstnärskap är ett utforskande av hennes inre, ett försök att göra det obegripliga begripligt. Många av Fannys målningar är självporträtt då hon tycker om att sätta sig själv i sammanhang, miljöer eller känslotillstånd som hon inte kan nå själv, har svårt att själv förstå eller på annat sätt ge utlopp för. 

Fanny är en konstnär som direkt zoomar in på människans ansikte. Hon är präglad av en bildkultur som är så maxad att allt annat än det omedelbara försvinner i bruset. Som betraktare upplever man alla dessa ansikten och alla dessa ögon, när de samlas intill varandra.