Konstverk

 

Helen är född 1954 och bosatt i Fågelmara

Utbildning:
Skola för Grafiska tecknare, Lund 1971-1973
Grafikskolan Forum, Malmö 1975-1980

Separatutställningar i urval:
Limhamns konstförening/Konsthall, Malmö 1981, 2002, 2014
Tingshuset, Trelleborg 1981
Galleri Händer, Malmö 1981
Galleri Smedhamre, Uppsala 1981
Galleri H, Stockholm, 1984
Galleri Moment, Ängelholm, 1985
Vetlanda Museum 1986
Torsås Konsthall 1989
Galleri X4, Linköping 1991, 95
Samlargrafik, Kristianstad 1992
Galleri Bredgatan 12, Karlskrona, 1998
Galleri Rosenberg, Höganäas 2002
Kunstforeningen Humlen, Hedehusene, Danmark 2003
Skånes Konstrunda 2009
Klippans Konsthall, 2011
Lomma Bibliotek, 2012
Konstrundan Blekinge, 2013, 14
Karlskrona Stadsbibliotek, 2016
Olofströms Konsthall, 2017
Lunds Lasarett, 2017

Samlingsutställningar i urval:
Galleri Majnabbe, Göteborg, 1976
Kullasalongen, Krapperup, Höganäs, 1976- 79, 84-86, 88, 89, 91, 05, 08
Vårsalongen, Llljevalchs, Stockholm 1978, 79, 82, 87, 91
Galleri Händer, Stockholm och Malmö, samt Galleri Garmer, Göteborg, 1978
Tyskland: Düren, Düsseldorf, Wittmund, Lübeck, 1979
Landskrona Museum, 1979
Galleri Nutida Grafik, Uppsala 1980
Lunds Konsthall, 1980
Grafiktriennalen, Liljevalchs 1980
Malmö Konsthall 1983 och Konsthögskolan, Stockholm 2007
Galleri Wallner, Malmö 1982
Galleri God konst, Linköping 1982
Galleri H, Stockholm 1988, 98
“Grafikfestival”, Liljevalchs, Stockholm 1985
Konstnärshuset, Stockholm 1987
Forårsudstillingen, Charlottenborg, Köpenhamn 1987
Karlshamns Konsthall 1988
Höstsalong, Malmö Konsthall 1987, 88
Galleri Konstnärscentrum, Malmö 1988
Vårsalong, Vikingsberg, Helsingborg 1990, 2005
Kulturcentrum Ronneby 1991
Libraerie-galerie Rene ‘Kieffer, Paris 1994
Samlargrafik, Kristianstad 1994
Galleri Opus, Borgeby 1997, 2007
Karlskrona Konsthall 1997
Grafikens Hus, Mariefred 1999, 2006
Grafiska sällskapet, Stockholm 2000, 10, 11, 15, 16, 17
Höganäs Museum, 2000
“Vårsalong”, Landskrona Konsthall 2004
“Grafiska Sällskapet 100 år” 2010
Konstakademin, Stockholm 2010

Representerad:
Witmund stad
Vetlanda Museum
Ystad Konstmuseum
Statens Konstråd
Malmö Konstnämnd
Jämtlands, Jönköpings, Kalmar, Malmöhus, Stockholms, Uppsala, Västerbottens och Örebro läns landsting
Klippans, Örebro, Umeå kommuner mfl.

Övrigt:
Jag arbetar i huvudsak med grafik, men också med akvarell, teckning, tygapplikation.
Mina bilder kommer oftast av drömmar, fantasier och upplevelser.

Stipendier:
Nell Waldens stipendium 1979
Konstnärsnämndens bidrag 1980,83 87,88, 89
Ellen Trotzig stipendium 1982
Malmö stads kulturstipendium 1983
Malmo Museers stipendium 2000 mfl.

Litteratur:
Konst i Skåne 1904-1984
Konstnärer i Skåne-Blekinge, 1982
320 grafiker 1984
Grafiska Sällskapet 75 år, 1985
Konstnärer i Södra Sverige, 1991
Grafiska Sällskapet 90 år, 2000
Grafiska Sällskapet 100 år, 2010
“Tecken ur havets djup”, dikt och bild av Helen Rex 2002

Medlem i KRO och Grafikens Hus