Konstverk

 

Jonas är född i Stockholm 1961. Konstnär och fotograf. Han är uppväxt i Värmland och Skåne. Numera bor han i Lilla Harrie nära Lund. Jonas kommer från en konstnärsfamilj, där det skapande och estetiska alltid varit centralt.

Jonas har konstskolebakgrund där den huvudsakliga inriktningen varit fotografi. Han har också studerat historia och etnologi vid universitetet i Lund. Från mitten av åttiotalet har Jonas arbetat som musiker i olika sammanhang, vilket inneburit intensivt turnerande och medverkan i flertalet skivproduktioner. Musiken ligger honom fortfarande varmt om hjärtat.

Jonas har alltid haft ett starkt intresse för konst i allmänhet och fotografi i synnerhet. Kameran och dess uttrycksmöjligheter har alltid funnits med i bilden. Under senare år har ambitionsnivån höjts och arbete har påbörjats för att få verken exponerade i högre grad än tidigare. Jonas har starka rötter i analog fotografi. Men han arbetar numera även digitalt och ibland med blandteknik, där utgångspunkten är den klassiska storformatskameran och den fantastiska upplösning detta medium ger möjlighet till. På senare år har den digitala fotografin utvecklats på ett extraordinärt vis och dessa möjligheter tas tillvara parallellt med det analoga arbetet.

Förebilderna är många och återfinns inom konst från olika tidsperioder såväl som inom klassisk fotografi. Jonas har alltid haft ett stort intresse för 1800-talsfotografi. Piktoralisterna Edward Steichen och Alfred Stieglitz är viktiga inspirationskällor. Men den enskilt största inspirationskällan är utan tvekan den tjeckiske mästaren Josef Sudek, som med sina kontemplativa stilleben och stadsskildringar från Prag, alltid varit den stora förebilden. Även den svenske 1900-talsmodernisten Otto G Carlsund har med sina maskininspirerade målningar gett upphov till många reflektioner och idéer. Carlsunds sofistikerade, men enkla former är ett betydelsefullt kompositionsideal som går igen i många av Jonas verk

Metod och material varierar, men högsta möjliga kvalitet eftersträvas undantagslöst. Alla verk är utskrivna på Canson Edition Etching 310, ett arkivbeständigt utskriftspapper.