Konstverk

 

Josef Schibli emigrerade till Sverige 1948 och inledde sitt konstnärskap i Halmstad på 50-talet. Han utbildade sig bland annat på Ateljé Friedländer i Paris och Central School of Arts and Crafts i London. Via en sejour i Norrköping på 60-talet kom han till Helsingborg 1974.

Den första perioden är med grafik från 60-talet. Redan nu återfinns flera av de motiv som senare återkommer genom hela hans konstnärskap. Rester av nedrivna affischer som i serien Kulturfragment, det utstötta, lämningarna av det dagliga mänskliga livet. Josef var i denna period helt samtida med dåtidens nouveau realism. Med tiden inkorporerades även övergivna hus, urbana stadsmiljöer eller nedgångna kulturlandskap vilka utgör den andra perioden. Den tredje perioden tar sin början under 90-talet då han alltmer arbetar med måleri. Även här återfinns de slitna stadsmiljöerna, men det är nu ljuset som är det centrala och hur det förhåller sig till arkitektur som arkader, gränder, portar eller antika ruiner.

Främst blev han erkänd för sin grafik och sina akvareller. Josef deltog i åtskilliga internationella utställningar runt om i världen, t ex grafikbiennaler, en föregångare till dagens konstbiennaler. Under lång tid var han årligen representerad på Basel Art, den mest prestigefulla konstmässan i världen. Han hade frekvent soloutställningar i Sverige, Tyskland, Schweiz, Frankrike och Belgien. En tid då det fortfarande var få svenska konstnärer som ställde ut internationellt. Förmodligen på grund av språkkunskaper och för att hans konst befann sig i en direkt kontakt med konsten och de kulturella referenserna av ett kontinentalt Europa som han var en del utav.

Josef är idag representerad internationellt på flera museum och privata samlingar. I Sverige finns han representerad på t ex konstmuseum i Malmö, Helsingborgs Norrköping, Halmstad och Moderna Museet. Så sent för som några år sedan införlivades två målningar till en museisamling i Berlin.

”Mina bilder ska inte tolkas som naturalistiska avbildningar. Husfasaderna blir patinerade, personliga husporträtt, som speglar vår tid, vårt liv, vår förgänglighet. En evig förändring i skönhet, arkitektoniska ansikten, vittnesbörd över mänskligt beteende, strävande och behov. Bakom fasaden lever vi våra liv och utanför våra roller och porten markerar där emellan. Porten är inte vilken port som helst, utan har sin identitet i den förvittrade nummerskylten. Även människan påverkas individuellt i det ögonblick hon passerar porten. Gränsövergången kan betyda glädje, sorg, vemod, lättnad eller ångest…” Josef Schibli