Konstverk

 

På jakt efter det oväntade

Shi-t’ao (Kina, 1642-1707) hävdar att en konstnär måste lita på sin egen talang. Att vara lyhörd för intryck är viktigare än kunskap. Med andra ord måste konstnären vara i kontakt med sin intuition.

I asiatisk målning och kalligrafi är det första penseldraget det viktigaste. Detta är vad Shi-t’ao beskriver som det Holistiska Penseldraget. Det skapar någonting där ingenting fanns tidigare. I bästa fall kommer det ur en absolut närvaro som är fri från förväntningar. Inom Zen säger vi att det kommer från ”tomheten”.

Jag arbetar på att försöka använda detta i min målning. Precis som jag gör när jag utövar Zen-kalligrafi som är en form av emotionell kalligrafimålning. Det bästa resultatet uppnår jag då ingen tanke styr – då sinnet vilar i tomheten och intuitionen tar över – det kallas Mu Shin på japanska (No mind).

Det sanna Holistiska Penseldraget är också en ”metod utan metod”, ett sätt att åstadkomma någonting utan avsikt. Detsamma gäller i Kyudo (Japansk bågskytte). I Kyudo strävar vi inte i första hand efter att träffa måltavlan. Istället tränar vi på att genomföra alla delmomenten på ett korrekt sätt och i full närvaro. Det är den enda metoden att träffa ”med hjärtat”. Kyudo är således ett komplement till min målning och min kalligrafi. Kyudo hjälper mig att träna samspelet mellan kropp, sinne och verktyg. Den hjälper mig att bortse från målet, att lita på intuitionen och att acceptera resultatet.

När kalligrafituschen möter papperet vet man aldrig vad som ska hända. Detsamma gäller när akvarellpigmentet möter ett grovt handgjort papper eller när jag kliver omkring på ett stort akvarellpapper och målar med en tjock kalligrafipensel. De handgjorda pappersarken reagerar dessutom olika till mediet – ibland absorberas färgen direkt, ibland inte alls. Det är den här nyckfullheten som inspirerar mig. Vad kommer att hända denna gång? Svaret får jag inte förrän färgen har torkat.