PEER ERIKSSON

Fotografin har alltid varit basen i Peers skapande. Oavsett om det varit egna projekt eller beställda uppdrag. Han söker alltid det enkla och självklara i vår värld. Att med små medel skapa det intressanta och sköna, oavsett om det är objekt, person, djur eller landskap. Att bryta loss, fokusera och se det underbara i det lilla. Att frilägga och tydliggöra har alltid varit hans ambition.


Konstverk

 

Peer är utbildad skulptör och glaskonstnär och han har studerat skulptur och studioglas på Geerit Ritveld Academie i Amsterdam samt keramik och glas på Konstfack i Stockholm. Efter utbildningen drev han en studio-glashytta under 6 år. Sen bytte Peer spår och satsade på kommunikation med fokus på fotografi och film.

Under de senaste 35 åren har Peer producerat 43 böcker baserade på fotografi och text. De senaste 5 åren har han bland annat producerat 80 filmer för sin globala TV kanal med ca 10 000 tittare per månad. Fokus i hans TV kanal är konst, design och mat.

Fotografin har alltid varit basen i Peers skapande. Oavsett om det varit egna projekt eller beställda uppdrag. Han söker alltid det enkla och självklara i vår värld. Att med små medel skapa det intressanta och sköna, oavsett om det är objekt, person, djur eller landskap. Att bryta loss, fokusera och se det underbara i det lilla. Att frilägga och tydliggöra har alltid varit hans ambition.

Peers bilder har ställts ut på gallerier och kulturevents de senaste 10 åren och han deltar även i Art for Charity med sina bilder.