När Susanne Nyholm skapar är det människan som står i fokus, men inte i fysisk mening. ..